Het Beleg van Lichterwege

Jullie zijn allemaal afgevaard door de Ruben van Kruisvoorde, de Schout van Kruisvoorde met een gevaarlijke missie: Ga naar het dorpje Lichterwege, onderzoek het gevaar dat het belaagt en verdrijf het.

De Schout heeft jullie hiervoor ook een brief meegegeven waarin hij jullie elk de provisoire graad van ‘Schouwer’ geeft, een rang die gebruikt wordt voor ervaren wachters die op missie gestuurd worden en waarvan verwacht wordt dat ze dit onafhankelijk zullen kunnen volbrengen. Jullie kunnen dus jullie missie volbrengen naar eigen goeddunken.

Jullie vertrekken op een druilerige ochtend in de vroege herfst naar Lichterwege aan het hoofd van een klein detachement Wachters van de Schouterij. Ook transporteren jullie een hoeveelheid voedsel voor de belegerde inwoners van Lichterwege.

Wees op jullie hoede, en denk eraan, volbreng julie missie en beschaam het vertrouwen van de Schout niet.

Setting

Het beleg van Lichterwege is het eerste deel in een campaign in een zelfverzonnen setting. Lichterwege, een klein boerendorp aan de grens van het Donkerwald, heeft om hulp gestuurd omdat het wordt belaagd en belegerd door monsters.

Systeem

Voor het systeem zullen we starten met een adaptatie van de WHFRP 2nd edition regels.