Het Beleg van Lichterwege

Sessie 9: Een klein pakketje afleveren...

Sinds jullie waren aangekomen in Zwaardenburg waren jullie te gast bij de Erfgenamen. Jullie wisten dat ze een plan hadden om een expeditie naar het noorden op poten te zetten en erkend wouden worden als gilde in de stad. Hiervoor moesten jullie de leider van de stad, De Eerste verdediger, Nicolas Holsbosch, overtuigen om zijn toestemming te geven, iets wat enkel op een audiƫntie kon.

Vooraleer jullie vertrokken vroeg Meester Gijsbert om een pakketje af te geven aan een alchemist genaamd Korneel Tijsman die om hulp had gevraagd. In het pakket bleek een boek te zitten. Alvorens jullie naar de Glasblazerswijk vertrokken besloten Dagobert en Alderik op ‘verkenning’ te gaan in de dokken en vonden een herberg genaamd de Zatte Matroos. Jullie spraken af van hier terug te komen zodra Bertholda en Baldwin het boek hadden afgeleverd.

Zwaardenburg_versie_3__lichte_kleuren3_met_nl_namen.png

Bertholda en Baldwin vertrokken dan richting Ravensteeg in de Glasblazerswijk. Instructies vragend aan een worstenverkoper kwamen jullie later via de Zwijnfontein aan de Ravensteeg. Een beetje de steeg in kwamen jullie aan de deur van de alchemist. Na aankloppen deed er echter niemand de deur open. Er klonk echter lawaai van binnen dat veel weg had van meubels die er aan gingen.

glasblazers_en_brouwers.png

Baldwin klom op Bertholda’s schouders en kon via het troebele glas niet veel uitmaken buiten iets wat op een schermutseling leek. De deur openbeuken lukte niet en toen Bertholda het slot wou openbreken met haar mes werd ze opgemerkt door Pieter, een glasblazer die zijn werkplaats recht tegenover de alchemist had. Pieter vroeg aan jullie wat jullie daar deden maar de verschillende smoesjes van Bertholda overtuigden de man niet en hij en twee van zijn leerlingen vielen jullie aan, terwijl de Wacht roepend. Na een gevecht waarbij niemand meer dan enkele schrammen opliep dook de wacht op en nam jullie beiden mee in hechtenis.

Dagobert en Alderik terwijl vermaakten zich beiden aardig in de Zatte Matroos. Ze besloten een goed gekleed persoon te trakteren en de man, Johan genaamd deed vlot mee. Toen hij jullie vroeg wie jullie waren en wat jullie deden werd hij achterdochtig toen jullie zeiden dat jullie in de Citadel werkten. Hij verliet direct de kroeg en desondanks het feit dat jullie trachtten hem ongezien te volgen kreeg hij jullie in de gaten en maakte zich uit de voeten. De herbergier wist jullie, voor een goudstuk, te vertellen dat de man een edele was, genaamd Heer Johan en dat hij een belangrijk iemand was. Meer kon of wou hij niet zeggen. Enigszins beschonken besloten jullie dan maar om ook naar de Glasblazerswijk te gaan. De weg al even vlot vindend vroegen jullie om hulp aan een paar lokale bedelaars. Jullie zilverstuk deden de ogen van de bedelaar oplichten en hij sprong op om jullie de weg te wijzen. Na een aantal straten hem te hebben gevolgd bracht hij jullie echter naar een verlaten steeg waar hij in dook. Toen jullie hem volgden bleek hij verdwenen en verschenen er vier bandieten achter jullie. Een kort gevecht later waarbij het er bij momenten om spande vloog Dagobert de grond op en zoog Alderik met beide handen naar zijn kruis grijpend ook ter aarde. De bandieten beroofden jullie beiden van hun beurs. Bebloed, beroofd en buiten westen liggen jullie nu in de straten van de Glasblazerswijk. Maar de bandieten die jullie kleine fortuin in handen kregen zullen waarschijnlijk makkelijk te vinden zijn. Toch?

Comments

InquisitorZorko InquisitorZorko

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.